WIESŁAW DOMAGAŁA (14.10.1949 – 22.09.2017) – twórca, dekorator, nauczyciel. Ukończył Szkołe Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza i I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety, następnie kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Kołobrzegu na kierunku zajęcia praktyczno-techniczne. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Szczecinku, w „POLAMIE” jako plastyk dekorator oraz w Szczecineckim Ośrodku Kultury. Brał udział w licznych wystawach i konkursach otrzymując wiele nagród i wyróżnień. Jest autorem kilkuset prac, z których znaczącą część poświęcił swojemu rodzinnemu miastu, z którym był zawsze blisko związany. Jego prace już od lat 70 tych zdobiły wystawy indywidualne i zbiorowe, zarówno lokalne jak i na szczeblu regionalnym czy zagraniczne. Wielokrotnie eksponowane na wystawach w Starostwie Powiatowym, zdobią również wnętrza Urzędu Miasta oraz album jubileuszowy o Szczecinku. W twórczości obok tematów związanych ze Szczecinkiem dominował, szczególnie w ostatnich latach abstrakcjonizm oraz symbolizm będący odpowiedzią na przemiany społeczno-polityczne w ostatnich dziesięcioleciach. Stworzył również wiele oryginalnych i nieszablonowych prac z trudem poddających się jakiejkolwiek klasyfikacji. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych zarówno w Polsce jak i zagranicą.
MG 3098 MG 3555 DSC7694 DSC7698 DSC7711 DSC7712 DSC7707
DSC7650 DSC7654 DSC7656 DSC7658 DSC7659 DSC7665 DSC7673
DSC7681 DSC7685 DSC7687 DSC7688 DSC7690 DSC7710 DSC7709
DSC7705 DSC7691 DSC7670 DSC7671 DSC7672 DSC7696 DSC7700
DSC7702 11 DSC7704 3 4 5 7
9 15 10 DSC7706 4a DSC7611 DSC7615
DSC7616 DSC7621 DSC7622 DSC7626 DSC7627 DSC7628 DSC7651
DSC7630 DSC7632 DSC7633 DSC7634 DSC7635 DSC7636 DSC7637
DSC7638 DSC7641 DSC7642 DSC7643 DSC7648 DSC7662 DSC7683
DSC7675 DSC7678 DSC7666 DSC7653 DSC7668